Telefon - English Site English Site

Sunduğum Hizmetler

Aşağıdaki hizmetler ve konular üzerine size tercüme ve çeviri yapabilirim. Müşterilerim arasında resmî kurumlar, işletmeler ve şahıslar bulunmaktadır.

Türkçe - İngilizce Tercüme

Yüz yüze görüşmelerde, birçok konuda Türkçe - İngilizce tercüme hizmeti vermekteyim. Deneyimlerim arasında şu konu ve ortamlarda çalışmak vardır:

  • Hukuk tercümanlığı: Örneğin Birleşik Krallık/İngiltere Ceza, Hukuk, İş, Göçmenlik, Sivil, Aile mahkemelerinde, sigorta ve tazminat davaları, trafik veya tatilde yaralanma/hastalanma konuları, yerel hükümet, ticaret standartları, sosyal ve aile servisleri... Görev talimatlarımı söz konusu konuya taraf olan, davacı/müşteki, davalı/sanık, iddia makamı/savcılık servisi, emniyet/polis teşkilatı, avukatlar, temsilciler gibi bütün kişi ve kurumlardan alabilirim.
  • Tıbbi tercüme: Birleşik Krallık/İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) veya özel hastane/klinikler, aile hekimleri (GP), bilirkişi sağlık raporu değerlendirilmesi gibi...

Türkçe - İngilizce Çeviri

Türkçe ve İngilizce çevirmen vasfımla her iki yönde çeviri yapabilirim. Genellikle yaptığım çeviriler arasında şunlar vardır:

  • Hukuk dava dosyaları çevirisi, tanık ifadeleri, aile cüzdanı / sertifikası, boşanma karar ve şerhi, diploma, iletişim yazı/mektupları, okul yazı/rapor/karneleri, banka hesap bilgi ve hesap özeti vb...

Okuyarak Çeviri

Özellikle çok önem arz etmeyen ya da kısa olan bazı belgelerin tam çevirisi bazen gerekmeyebilir. Bu durumlarda içeriğin, yüz yüze ya da telefon üzerinden sözlü olarak çevrilip aktarılması/anlatılması daha uygun olabilir. Buna uygun durumlar aşağıdakiler olabilir:

  • Talimat yazıları, randevu/duruşma tarih/saatini bildirme, hatırlatma veya değiştirme, dava başlangıç/sonuç özetleri, tanık ifadeleri, üzün sipariş etme, değişiklik yapma ya da güncel bilgi edinme gibi iş talimat veya yönergeleri.
Sayfa başı

Ses veya Videodaki Konuşmayı Yazıya Dökme (Transkripsiyon)

Transkripsiyon konuşmaları ses biçiminden yazı biçimine aktarmaktır. Bu işlemde, konuşma bir ses veya video kaynağından dinlenip, aynen konuşulduğu biçimde, metnin ses kaydının hangi kısmında olduğunu işaret etmek için zaman kodlaması eklenerek metne dökülür. İstenirse, çevre sesleri de dâhil olmak üzere birçok konuşma dışı ses ve detay da yazıya dökülebilir. Transkripsiyon için gerekli zaman, kaydın uzunluğu, konuşmacı sayısı, konuşmaların hızı, kesintiler, ses kalitesi gibi birçok etkene göre değişir; bu yüzden kaydı dinlemeden önce işin ne kadar süreceği ve fiyatı konusunda bir tahminde bulunmak zordur.

Sayfa başı

Yazım veya Çeviri Denetimi ve Düzeltme

Ya çevrilmiş bir belgenin başlı başına yazım/denetiminin yapılması ya da belgenin kaynak/orijinal belge ile kıyaslanarak tercümesi hakkında kanaate varmak.

Sayfa başı